novugo_logo

mitä

Mandatum AM AIFM:n tavoite on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä.
Mandatum AM Hiilinielukiinteistöt I on Ky-muotoinen rahasto, joka on luotu edistämään luonnon monimuotoisuutta ja kasvattamaan hiilinieluja. Rahasto sijoittaa pääasiassa Suomessa sijaitseviin soihin ja muihin hiiltä sitoviin tai luonnon monimuotoisuutta edistäviin maa-alueisiin. Yhdessä kiinteistökohtaisten päästövähennystoimien kanssa rahasto on olennainen osa yhtiön vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Rahastoon voivat sijoittaa myös muut ammattimaiset sijoittajat.

miksi

Kiinteistöt kuluttavat jopa 40 prosenttia maailman energiasta, niihin on sitoutunut 40 % maapallon raaka-aineista, ne aiheuttavat 20-40 % maailman kasvihuonekaasuista ja jopa 50 % maailman hiilidioksidipäästöistä. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen onkin yksi parhaista ja kustannustehokkaimmista keinoista energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Mandatum AM AIFM työskentelee määrätietoisesti kiinteistökantansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi matkallaan kohti hiilineutraaliutta, mutta haluaa päästövähennystyönsä lisäksi kasvattaa luonnon omia hiilinieluja, samalla edistäen luonnon monimuotoisuutta.

miten

Hiilinielurahastolla on toiminnassaan kolme tavoitetta:

1. Suojella ja edistää luonnon monimuotoisuutta
2. Säilyttää omistamansa metsä-, suo- ja maa-alueet hiilinielukäytössä, sekä
3. Kasvattaa aktiivisin toimenpitein omistustensa hiilinieluja muun muassa ojitettuja soita ennallistamalla sekä metsitysprojektien avulla.

Hiilinielurahaston ensisijaisena tarkoituksena ei ole synnyttää rahaston sijoittajille positiivista kassavirtaa, eikä liikevoittoa sitä hallinnoivalle rahastoyhtiölle. Sijoitustoiminnassa mahdollisesti syntyvät tuotot käytetään toimenpiteisiin, joilla edistetään hiilidioksidin sitoutumista biomassaan ja täten kasvatetaan luonnon omia hiilinieluja.

soiden ennallistaminen

Suot ovat Suomen tärkein hiilivarasto. Noin 70 % Suomen hiilestä on sitoutunut turpeeseen. Turve on myös koko planeettamme suurin ja tehokkain maalla oleva hiilivarasto, ja maailman toiseksi suurin hiilivarasto merten jälkeen. Oikein tehtynä soiden ennallistaminen pysäyttää niiden hiilivuodon ja luonnontilaan palautettu suo alkaa vähitellen sitoa hiiltä ilmakehästä.

Bulevardi 56 | 00120 Helsinki | © Copyright 2021 | Mandatum AM AIFM | info.kiinteistot@mandatumam.com | +358 10 581 3850